Scroll
 
 
 

De boekhouding als vertrekpunt, heldere en relevante financiële rapportering als doel. 

We zijn niet zomaar accountants, die registreren wat er reeds gebeurd is. Of we de boekhouding zelf voeren dan wel de interne boekhoudafdeling ondersteunen en adviseren, telkens houden we het werkelijke doel voor ogen: u duidelijke en bruikbare financiële informatie bezorgen op basis waarvan u de juiste beslissingen kan nemen.

De boekhouding als vertrekpunt, heldere en relevante financiële rapportering als doel. 

We zijn niet zomaar accountants, die registreren wat er reeds gebeurd is. Of we de boekhouding zelf voeren dan wel de interne boekhoudafdeling ondersteunen en adviseren, telkens houden we het werkelijke doel voor ogen: u duidelijke en bruikbare financiële informatie bezorgen op basis waarvan u de juiste beslissingen kan nemen.
 
 
We zorgen ervoor dat al uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen tijdig en correct nagekomen worden. Op die manier kan u zich concentreren op uw activiteiten. Maar daar stopt onze opdracht niet. We bezorgen niet enkel cijfers, we laten ze ook spreken. We registreren niet enkel, we analyseren en adviseren.
 
We zorgen ervoor dat al uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen tijdig en correct nagekomen worden. Op die manier kan u zich concentreren op uw activiteiten. Maar daar stopt onze opdracht niet. We bezorgen niet enkel cijfers, we laten ze ook spreken. We registreren niet enkel, we analyseren en adviseren.
 
 
 
De bedrijfseconomische logica van de onderneming en de strategische keuzes van de ondernemer staan voorop, maar de fiscale context is nooit afwezig. We kijken niet enkel achteruit, maar ook vooruit. We doen meer dan aangiften opstellen of fiscale controles begeleiden. In de eerste plaats willen we uw adviseur zijn die meedenkt en vooruitkijkt, die de polsslag van zijn cliënt voelt maar ook de bewegingen aan de horizon opmerkt.

We brengen de fiscale gevolgen van bepaalde gebeurtenissen en beslissingen in kaart en adviseren proactief.

De bedrijfseconomische logica van de onderneming en de strategische keuzes van de ondernemer staan voorop, maar de fiscale context is nooit afwezig. We kijken niet enkel achteruit, maar ook vooruit. We doen meer dan aangiften opstellen of fiscale controles begeleiden. In de eerste plaats willen we uw adviseur zijn die meedenkt en vooruitkijkt, die de polsslag van zijn cliënt voelt maar ook de bewegingen aan de horizon opmerkt.
 
 
We kunnen de volledige boekhouding voeren, maar we hebben tevens de expertise in huis om de interne accountant te ondersteunen of de CFO te adviseren. Opmaken van de jaarrekening of een periodieke financiële rapportering, een rapportering per vennootschap, geconsolideerd voor de hele groep of analytisch per business unit of project: in onderling overleg worden de behoeften geïdentificeerd en wordt de samenwerking op maat opgezet. 
 
We kunnen de volledige boekhouding voeren, maar we hebben tevens de expertise in huis om de interne accountant te ondersteunen of de CFO te adviseren. Opmaken van de jaarrekening of een periodieke financiële rapportering, een rapportering per vennootschap, geconsolideerd voor de hele groep of analytisch per business unit of project: in onderling overleg worden de behoeften geïdentificeerd en wordt de samenwerking op maat opgezet. 
 
 
 
De accountancy-afdeling wordt geleid door Mattias Van Reybrouck, Stefaan VinckAnn Avau en Kurt Braem.

Naast het voeren van de boekhouding, het opmaken van financiële rapporten en fiscale aangiften en fiscale adviesverlening, omvat de dienstverlening van deze afdeling onder meer ook de volgende diensten:

 • Begeleiding van startende ondernemers en het opmaken van een financieel plan;
 • Advies met betrekking tot investeringen en de financiering ervan;
 • Advies met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle;
 • Opleiding van interne accountancy medewerkers;
 • Financieel advies met betrekking tot herstructureringen (fusie, splitsing, vereffening, …);
 • Begeleiding van fiscale controles en administratieve procedures.

Daarbij kan de accountancy-afdeling steeds rekenen op de ondersteuning van de meer gespecialiseerde afdelingen Tax & legal en Corporate finance.
De accountancy-afdeling wordt geleid door Mattias Van Reybrouck, Stefaan VinckAnn Avau en Kurt Braem.

Naast het voeren van de boekhouding, het opmaken van financiële rapporten en fiscale aangiften en fiscale adviesverlening, omvat de dienstverlening van deze afdeling onder meer ook de volgende diensten:

 • Begeleiding van startende ondernemers en het opmaken van een financieel plan;
 • Advies met betrekking tot investeringen en de financiering ervan;
 • Advies met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle;
 • Opleiding van interne accountancy medewerkers;
 • Financieel advies met betrekking tot herstructureringen (fusie, splitsing, vereffening, …);
 • Begeleiding van fiscale controles en administratieve procedures.

Daarbij kan de accountancy-afdeling steeds rekenen op de ondersteuning van de meer gespecialiseerde afdelingen Tax & legal en Corporate finance.
 
 

Mattias Van Reybrouck

Mattias (°1978) studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de KULeuven. Daarnaast behaalde hij een Master of Science in Applied Economics (KULeuven en EM Lyon Business School) en een Postgraduaat Accountancy en Bedrijfsrevisoraat (KULeuven).

Mattias begon zijn carrière als auditor bij PricewaterhouseCoopers en maakte in 2005 de overstap naar Van Reybrouck.

Mattias leidt de accountancy-afdeling van het kantoor. Daarnaast adviseert hij een breed spectrum van klanten inzake accountancy en fiscaliteit. Hij heeft een ruime expertise verworven in consolidatie, advies rond administratieve organisatie en interne controle, complexere accountancyvraagstukken en business planning. Mattias wordt in het bijzonder gewaardeerd voor zijn cliëntgerichtheid en zijn hands-on-mentaliteit. Hij heeft tevens een grote ervaring in het aansturen van multidisciplinaire projecten.

mvr@vanreybrouck.be

 

Mattias Van Reybrouck

Mattias (°1978) studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de KULeuven. Daarnaast behaalde hij een Master of Science in Applied Economics (KULeuven en EM Lyon Business School) en een Postgraduaat Accountancy en Bedrijfsrevisoraat (KULeuven).

Mattias begon zijn carrière als auditor bij PricewaterhouseCoopers en maakte in 2005 de overstap naar Van Reybrouck.

Mattias leidt de accountancy-afdeling van het kantoor. Daarnaast adviseert hij een breed spectrum van klanten inzake accountancy en fiscaliteit. Hij heeft een ruime expertise verworven in consolidatie, advies rond administratieve organisatie en interne controle, complexere accountancyvraagstukken en business planning. Mattias wordt in het bijzonder gewaardeerd voor zijn cliëntgerichtheid en zijn hands-on-mentaliteit. Hij heeft tevens een grote ervaring in het aansturen van multidisciplinaire projecten.

mvr@vanreybrouck.be

 
 
 

Stefaan Vinck

Stefaan (°1975) studeerde accountancy en fiscaliteit aan de KHBO te Brugge (thans Vives, Associatie KULeuven). In 2004 werd hij gecertificeerd fiscaal accountant ITAA.

Na ervaring opgedaan te hebben in de boekhouding van enkele bedrijven, heeft hij vanaf 2001 een carrière opgebouwd als accountant bij Deloitte Fiduciaire. In 2007 zette hij de stap naar Van Reybrouck, waar hij sinds 2010 vennoot is.

Stefaan adviseert een portfolio van klanten uit diverse sectoren op het gebied van accountancy en fiscaliteit. Hij voelt zich vooral thuis in complexere accountancy-dossiers en business planning. Hij wordt door cliënten met name geprezen voor zijn grote betrokkenheid en duidelijke communicatie.

svinck@vanreybrouck.be

Stefaan Vinck

Stefaan (°1975) studeerde accountancy en fiscaliteit aan de KHBO te Brugge (thans Vives, Associatie KULeuven). In 2004 werd hij gecertificeerd fiscaal accountant ITAA.

Na ervaring opgedaan te hebben in de boekhouding van enkele bedrijven, heeft hij vanaf 2001 een carrière opgebouwd als accountant bij Deloitte Fiduciaire. In 2007 zette hij de stap naar Van Reybrouck, waar hij sinds 2010 vennoot is.

Stefaan adviseert een portfolio van klanten uit diverse sectoren op het gebied van accountancy en fiscaliteit. Hij voelt zich vooral thuis in complexere accountancy-dossiers en business planning. Hij wordt door cliënten met name geprezen voor zijn grote betrokkenheid en duidelijke communicatie.

svinck@vanreybrouck.be

 
 

Ann Avau

Ann (°1979) studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de KULeuven. Naast een Master in de toegepaste economische wetenschappen behaalde ze in 2001 ook het diploma van Aanvullende studies in de verzekeringen. In 2000 volgde ze een Erasmus programma aan de Business School EM Lyon. In 2003 is Ann afgestudeerd als Master in Actuarial Sciences (actuaris) aan de KULeuven.

Ann begon haar carrière in de verzekeringssector, eerst bij Mercator Verzekeringen dan als actuaris op de dienst Employee Benefits bij KBC Verzekeringen. In januari 2007 zette Ann de stap naar ons kantoor. Ze behaalde de titel van gecertificeerd fiscaal accountant in 2011. Sinds 2013 is Ann vennoot in het kantoor. Op vandaag is ze managing partner.

Ann heeft een bijzondere interesse in financiële planning en rapportering, met name van groepen van vennootschappen. Ze is ervaren in het aansturen van een groep medewerkers op complexe projecten. Ze wordt door cliënten gewaardeerd voor haar duidelijke communicatie, haar resultaatgerichtheid en haar inzicht in de processen eigen aan elke organisatie.

aavau@vanreybrouck.be

 

Ann Avau

Ann (°1979) studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de KULeuven. Naast een Master in de toegepaste economische wetenschappen behaalde ze in 2001 ook het diploma van Aanvullende studies in de verzekeringen. In 2000 volgde ze een Erasmus programma aan de Business School EM Lyon. In 2003 is Ann afgestudeerd als Master in Actuarial Sciences (actuaris) aan de KULeuven.

Ann begon haar carrière in de verzekeringssector, eerst bij Mercator Verzekeringen dan als actuaris op de dienst Employee Benefits bij KBC Verzekeringen. In januari 2007 zette Ann de stap naar ons kantoor. Ze behaalde de titel van gecertificeerd fiscaal accountant in 2011. Sinds 2013 is Ann vennoot in het kantoor. Op vandaag is ze managing partner.

Ann heeft een bijzondere interesse in financiële planning en rapportering, met name van groepen van vennootschappen. Ze is ervaren in het aansturen van een groep medewerkers op complexe projecten. Ze wordt door cliënten gewaardeerd voor haar duidelijke communicatie, haar resultaatgerichtheid en haar inzicht in de processen eigen aan elke organisatie.

aavau@vanreybrouck.be

 
 
 

Kurt Braem

Kurt (° 1983) studeerde accountancy en fiscaliteit. Na een eerste werkervaring in de boekhouding van een bedrijf, heeft Kurt ons team vervoegd in 2006. Sinds 2020 is Kurt partner in het kantoor.

Kurt combineert een stevige fiscale kennis met een grondig inzicht in de verschillende accountancy materies. Kurt wordt in het bijzonder geprezen voor zijn methodische aanpak van de rapportering van groepen van vennootschappen, zowel op enkelvoudige als geconsolideerde basis.

kbraem@vanreybrouck.be

Kurt Braem

Kurt (° 1983) studeerde accountancy en fiscaliteit. Na een eerste werkervaring in de boekhouding van een bedrijf, heeft Kurt ons team vervoegd in 2006. Sinds 2020 is Kurt partner in het kantoor.

Kurt combineert een stevige fiscale kennis met een grondig inzicht in de verschillende accountancy materies. Kurt wordt in het bijzonder geprezen voor zijn methodische aanpak van de rapportering van groepen van vennootschappen, zowel op enkelvoudige als geconsolideerde basis.

kbraem@vanreybrouck.be

 

Kunnen wij op dit vlak iets betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons.

Contacteer ons