Scroll
 
 
 

Als adviseurs
willen we verder gaan.

We willen meewerken aan de creatie van waarde. We willen aan uw zijde staan bij cruciale beslissingen. Ons corporate finance team is die partner. We begeleiden u bij overnames, financieringsoperaties en investeringen. We bieden strategisch financieel advies en zijn een klankbord voor ondernemers en raden van bestuur. Kennis en ervaring, onafhankelijkheid en engagement, een brede visie en kritische diepgang vormen onze troeven. Het corporate finance team wordt geleid door Vincent Jacobs en Pieter Van Reybrouck.

Als adviseurs
willen we verder gaan.

We willen meewerken aan de creatie van waarde. We willen aan uw zijde staan bij cruciale beslissingen. Ons corporate finance team is die partner. We begeleiden u bij overnames, financieringsoperaties en investeringen. We bieden strategisch financieel advies en zijn een klankbord voor ondernemers en raden van bestuur. Kennis en ervaring, onafhankelijkheid en engagement, een brede visie en kritische diepgang vormen onze troeven. Het corporate finance team wordt geleid door Vincent Jacobs en Pieter Van Reybrouck.
 
 
Financiële, juridische en operationele aspecten komen aan bod, maar ook strategische en psychologische overwegingen mogen niet uit het oog verloren worden. Het perspectief is verschillend als men koper dan wel verkoper is, maar in beide gevallen hangt het succes af van een goede voorbereiding en de juiste partners.

De maximalisatie van de waarde van een onderneming start niet bij de verkoop. Het traject begint jaren vooraleer de contracten getekend worden. Als adviseurs zijn we graag vanaf deze fase betrokken. Maximalisatie van de waarde steunt immers vaak op tijdige ingrepen in de financiële, juridische of operationele structuur van de onderneming. Het nauwkeurig formuleren van de doelstellingen en verwachtingen is cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen. We staan in voor het uitwerken van een verkoopmemorandum, het contacteren van mogelijke kopers, het voeren van de onderhandelingen, het structureren van de verrichting en – in samenwerking met het Tax & legal team – de juridische afhandeling.
 
Financiële, juridische en operationele aspecten komen aan bod, maar ook strategische en psychologische overwegingen mogen niet uit het oog verloren worden. Het perspectief is verschillend als men koper dan wel verkoper is, maar in beide gevallen hangt het succes af van een goede voorbereiding en de juiste partners.

De maximalisatie van de waarde van een onderneming start niet bij de verkoop. Het traject begint jaren vooraleer de contracten getekend worden. Als adviseurs zijn we graag vanaf deze fase betrokken. Maximalisatie van de waarde steunt immers vaak op tijdige ingrepen in de financiële, juridische of operationele structuur van de onderneming. Het nauwkeurig formuleren van de doelstellingen en verwachtingen is cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen. We staan in voor het uitwerken van een verkoopmemorandum, het contacteren van mogelijke kopers, het voeren van de onderhandelingen, het structureren van de verrichting en – in samenwerking met het Tax & legal team – de juridische afhandeling.
 
 
 
We adviseren ondernemingen bij het formuleren van de strategische doelstellingen, het projectmatig uitwerken van het investeringsbeleid en het structureren van de financiering ervan. Of het nu over de overname van een bedrijf gaat of over andere investeringsprojecten, zoals de verwerving van vastgoed, de aankoop van machines of de uitbouw van een nieuwe afdeling, we werken met u het ondernemingsplan uit en vertalen dit in financiële cijfers. Bij de overname van een onderneming nemen we de coördinatie van het project in handen. We maken een grondige voorafgaande analyse en we sturen het boekenonderzoek aan (due diligence), we verwerken de informatie en structureren de verrichting, we voeren met u de onderhandelingen en volgen de juridische uitwerking nauwgezet op.

Het overnemen van een bedrijf maakt voor kopers deel uit van het investeringsbeleid.

We adviseren ondernemingen bij het formuleren van de strategische doelstellingen, het projectmatig uitwerken van het investeringsbeleid en het structureren van de financiering ervan. Of het nu over de overname van een bedrijf gaat of over andere investeringsprojecten, zoals de verwerving van vastgoed, de aankoop van machines of de uitbouw van een nieuwe afdeling, we werken met u het ondernemingsplan uit en vertalen dit in financiële cijfers. Bij de overname van een onderneming nemen we de coördinatie van het project in handen. We maken een grondige voorafgaande analyse en we sturen het boekenonderzoek aan (due diligence), we verwerken de informatie en structureren de verrichting, we voeren met u de onderhandelingen en volgen de juridische uitwerking nauwgezet op.
 
 
Als Corporate finance adviseur bekijken we de financiering in het licht van de volledige financiële structuur van de onderneming. Daarbij komen zowel schuldfinanciering als kapitaalfinanciering aan bod. Alle opties worden geanalyseerd en besproken. Vervolgens maken we een financieringsdossier op, op basis waarvan we de beste voorwaarden onderhandelen met de banken. We adviseren tevens over de herfinanciering van ondernemingskredieten of over de financiering van werkkapitaal.
 
Als Corporate finance adviseur bekijken we de financiering in het licht van de volledige financiële structuur van de onderneming. Daarbij komen zowel schuldfinanciering als kapitaalfinanciering aan bod. Alle opties worden geanalyseerd en besproken. Vervolgens maken we een financieringsdossier op, op basis waarvan we de beste voorwaarden onderhandelen met de banken. We adviseren tevens over de herfinanciering van ondernemingskredieten of over de financiering van werkkapitaal.
 
 
 
De wereld van private equity en venture capital is ons goed vertrouwd. Op basis van verschillende criteria, zoals investeringsbedrag, sector en modaliteiten, maar ook waarden en persoonlijkheden, selecteren we met u de mogelijke partners. We schrijven vervolgens het investeringsmemorandum, leggen de contacten en voeren met u de gesprekken, van presentatie tot onderhandeling. De structurering en juridische uitwerking van de verrichting nemen we – samen met Tax & legal – volledig in handen.

We adviseren bij het aantrekken van kapitaal van private investeerders of professionele fondsen.

De wereld van private equity en venture capital is ons goed vertrouwd. Op basis van verschillende criteria, zoals investeringsbedrag, sector en modaliteiten, maar ook waarden en persoonlijkheden, selecteren we met u de mogelijke partners. We schrijven vervolgens het investeringsmemorandum, leggen de contacten en voeren met u de gesprekken, van presentatie tot onderhandeling. De structurering en juridische uitwerking van de verrichting nemen we – samen met Tax & legal – volledig in handen.
 
 
Het Corporate finance team adviseert op geregelde basis raden van bestuur en ondernemers op het gebied van strategie en financiën. We zijn zowel klankbord als sparring partner. We luisteren, analyseren en bevragen. U kan tevens bij ons terecht voor de waardering van uw onderneming, voor een second opinion of voor andere adviesopdrachten. 
 
Het Corporate finance team adviseert op geregelde basis raden van bestuur en ondernemers op het gebied van strategie en financiën. We zijn zowel klankbord als sparring partner. We luisteren, analyseren en bevragen. U kan tevens bij ons terecht voor de waardering van uw onderneming, voor een second opinion of voor andere adviesopdrachten. 
 
 
 

Vincent Jacobs

Vincent (°1979) studeerde in 2002 af als burgerlijk ingenieur aan de KULeuven. Daarnaast behaalde hij een Master in Management aan de Antwerp Management School.

Vincent vervoegde het kantoor Van Reybrouck in 2017 na een carrière van meer dan 14 jaar bij ING als director corporate finance, waar hij ondernemingen en ondernemers adviseerde bij de realisatie van overnames, zowel aan verkopers- als aan kopers-zijde. Tevens begeleidde hij cliënten bij financieringsvraagstukken en kapitaalmarkttransacties.

Vincent trekt bij Van Reybrouck als partner de corporate finance afdeling (overnames, kapitaal- en schuldfinanciering, herstructureringen). Als ingenieur, met een stevige financiële en juridische bagage, wordt hij voornamelijk gewaardeerd om zijn strategisch inzicht en zijn doelgerichte pragmatische aanpak. Daarbij is zijn vermogen om sterk analytisch te denken en een brede vakoverschrijdende blik te behouden een grote troef. Hij is een klankbord en vertrouwenspersoon voor tal van cliënten.

vjacobs@vanreybrouck.be

Vincent Jacobs

Vincent (°1979) studeerde in 2002 af als burgerlijk ingenieur aan de KULeuven. Daarnaast behaalde hij een Master in Management aan de Antwerp Management School.

Vincent vervoegde het kantoor Van Reybrouck in 2017 na een carrière van meer dan 14 jaar bij ING als director corporate finance, waar hij ondernemingen en ondernemers adviseerde bij de realisatie van overnames, zowel aan verkopers- als aan kopers-zijde. Tevens begeleidde hij cliënten bij financieringsvraagstukken en kapitaalmarkttransacties.

Vincent trekt bij Van Reybrouck als partner de corporate finance afdeling (overnames, kapitaal- en schuldfinanciering, herstructureringen). Als ingenieur, met een stevige financiële en juridische bagage, wordt hij voornamelijk gewaardeerd om zijn strategisch inzicht en zijn doelgerichte pragmatische aanpak. Daarbij is zijn vermogen om sterk analytisch te denken en een brede vakoverschrijdende blik te behouden een grote troef. Hij is een klankbord en vertrouwenspersoon voor tal van cliënten.

vjacobs@vanreybrouck.be

 
 

Pieter Van Reybrouck

Pieter (°1972) studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KULeuven. In 1995 behaalde hij de diploma’s van licentiaat (master) in de rechten en licentiaat (master) in de wijsbegeerte.

Pieter begon zijn professionele carrière als assistent in de Faculteit Rechtsgeleerdheid en vervolgens als aspirant FWO aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KULeuven. Hij is sinds 2000 actief in het kantoor Van Reybrouck en werd in 2004 gecertificeerd fiscaal accountant.

Pieter leidt de fiscaal-juridische afdeling en de praktijk in corporate finance (overnames, kapitaal- en schuldfinanciering, herstructureringen). Als atypische gecertificeerd (fiscaal) accountant, met een juridische en filosofische opleiding, wordt hij voornamelijk gewaardeerd voor zijn vermogen om vakoverschrijdend en strategisch te denken, om een goed inzicht in de werking, de strategie en de behoeften van de cliënten te verwerven en om zich als partner en vertrouwenspersoon van cliënten te ontwikkelen.

pvr@vanreybrouck.be

 

Pieter Van Reybrouck

Pieter (°1972) studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KULeuven. In 1995 behaalde hij de diploma’s van licentiaat (master) in de rechten en licentiaat (master) in de wijsbegeerte.

Pieter begon zijn professionele carrière als assistent in de Faculteit Rechtsgeleerdheid en vervolgens als aspirant FWO aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KULeuven. Hij is sinds 2000 actief in het kantoor Van Reybrouck en werd in 2004 gecertificeerd fiscaal accountant.

Pieter leidt de fiscaal-juridische afdeling en de praktijk in corporate finance (overnames, kapitaal- en schuldfinanciering, herstructureringen). Als atypische gecertificeerd (fiscaal) accountant, met een juridische en filosofische opleiding, wordt hij voornamelijk gewaardeerd voor zijn vermogen om vakoverschrijdend en strategisch te denken, om een goed inzicht in de werking, de strategie en de behoeften van de cliënten te verwerven en om zich als partner en vertrouwenspersoon van cliënten te ontwikkelen.

pvr@vanreybrouck.be

 

Kunnen wij op dit vlak iets betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons.

Contacteer ons