Scroll
 
 

Van Reybrouck is een onafhankelijk advieskantoor met vestigingen in Brugge en Brussel.

We zijn gespecialiseerd in accountancy, fiscaal en juridisch advies en corporate finance. Voor elk van deze vakgebieden hebben we gedreven experts in huis, die continu met elkaar overleggen. We bekijken een probleem vanaf het begin vanuit meerdere invalshoeken. Deze veelzijdigheid is een grote troef: u heeft als cliënt één contactpersoon die het volledige project overziet en coördineert. Intern doen we per domein een beroep op onze specialisten.
 
We zijn gespecialiseerd in accountancy, fiscaal en juridisch advies en corporate finance. Voor elk van deze vakgebieden hebben we gedreven experts in huis, die continu met elkaar overleggen. We bekijken een probleem vanaf het begin vanuit meerdere invalshoeken. Deze veelzijdigheid is een grote troef: u heeft als cliënt één contactpersoon die het volledige project overziet en coördineert. Intern doen we per domein een beroep op onze specialisten.
 
 
 
Voor grotere of complexere opdrachten wordt steeds een team op maat samengesteld onder leiding van één van de partners die als vaste contactpersoon fungeert. 
Voor grotere of complexere opdrachten wordt steeds een team op maat samengesteld onder leiding van één van de partners die als vaste contactpersoon fungeert. 
 
 
Alle teamleden hebben een stevige opleiding genoten en beschouwen permanente vorming als een evidentie. Het team van trusted advisors omvat zowel juristen als economisten. Meerdere medewerkers zijn als gecertificeerd accountant of belastingadviseur erkend door het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA).

Als middelgroot kantoor combineren we het beste van twee werelden. Ons team is voldoende groot om flexibiliteit, snelheid en kwaliteit te waarborgen. Tegelijkertijd zijn we niet te groot zodat we bureaucratie en hiërarchie vermijden. Het engagement voor cliënten en hun projecten is groot. De partners en senior adviseurs zijn rechtstreeks aanspreekbaar en actief betrokken. 
 
Alle teamleden hebben een stevige opleiding genoten en beschouwen permanente vorming als een evidentie. Het team van trusted advisors omvat zowel juristen als economisten. Meerdere medewerkers zijn als gecertificeerd accountant of belastingadviseur erkend door het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA).

Als middelgroot kantoor combineren we het beste van twee werelden. Ons team is voldoende groot om flexibiliteit, snelheid en kwaliteit te waarborgen. Tegelijkertijd zijn we niet te groot zodat we bureaucratie en hiërarchie vermijden. Het engagement voor cliënten en hun projecten is groot. De partners en senior adviseurs zijn rechtstreeks aanspreekbaar en actief betrokken. 
 
 
 
Van start-ups tot uit de kluiten gewassen bedrijven. Telkens staan we onze cliënten bij volgens hun noden en behoeften. Van idee tot exit, van eerste investering tot strategische overname. Vanuit onze expertise adviseren en begeleiden we u graag. Daarbij houden we zowel de onderneming als de ondernemers in het vizier. Het ontwikkelen van een financiële langetermijnvisie voor de onderneming en voor de ondernemers is ons doel. 

Onze cliënten zijn ondernemers
en ondernemingen. 

Van start-ups tot uit de kluiten gewassen bedrijven. Telkens staan we onze cliënten bij volgens hun noden en behoeften. Van idee tot exit, van eerste investering tot strategische overname. Vanuit onze expertise adviseren en begeleiden we u graag. Daarbij houden we zowel de onderneming als de ondernemers in het vizier. Het ontwikkelen van een financiële langetermijnvisie voor de onderneming en voor de ondernemers is ons doel. 
 
 
We hebben een ruime ervaring in juridische, fiscale, financiële en boekhoudkundige adviesverlening aan vzw’s, stichtingen en diverse publiekrechtelijke rechtspersonen. We zijn vertrouwd met de specifieke maatschappelijke, juridische en financiële context waarin zij opereren.
 
We hebben een ruime ervaring in juridische, fiscale, financiële en boekhoudkundige adviesverlening aan vzw’s, stichtingen en diverse publiekrechtelijke rechtspersonen. We zijn vertrouwd met de specifieke maatschappelijke, juridische en financiële context waarin zij opereren.
 
 
 
We geven niet alleen advies, we staan ook in voor de praktische uitwerking en implementatie ervan. We zijn geen academici, wel doeners. Onze ambitie is om u antwoorden te geven. Daarbij verliezen we de bredere context, het juridisch kader en de theoretische grondslagen niet uit het oog. Dit doen we in een duidelijke taal. Pertinent en helder. Dit is wat van trusted advisors verwacht mag worden. 

We geven niet alleen advies, maar staan ook voor een pragmatische en theoretische uitwerking. 

We geven niet alleen advies, we staan ook in voor de praktische uitwerking en implementatie ervan. We zijn geen academici, wel doeners. Onze ambitie is om u antwoorden te geven. Daarbij verliezen we de bredere context, het juridisch kader en de theoretische grondslagen niet uit het oog. Dit doen we in een duidelijke taal. Pertinent en helder. Dit is wat van trusted advisors verwacht mag worden.