Scroll
 
 

Van Reybrouck is een onafhankelijk advieskantoor met vestigingen in Brugge en Brussel.

We zijn gespecialiseerd in accountancy, fiscaal en juridisch advies en corporate finance. Voor elk van deze vakgebieden hebben wij gedreven experten in huis, die continu met elkaar overleggen. We bekijken een probleem vanaf het begin vanuit meerdere invalshoeken. Deze veelzijdigheid is een grote troef: u heeft als cliënt één aanspreekpunt die het volledige project overziet en coördineert; intern doen we beroep op onze specialisten per domein.
 
We zijn gespecialiseerd in accountancy, fiscaal en juridisch advies en corporate finance. Voor elk van deze vakgebieden hebben wij gedreven experten in huis, die continu met elkaar overleggen. We bekijken een probleem vanaf het begin vanuit meerdere invalshoeken. Deze veelzijdigheid is een grote troef: u heeft als cliënt één aanspreekpunt die het volledige project overziet en coördineert; intern doen we beroep op onze specialisten per domein.
 
 
 
Voor grote of complexe opdrachten wordt steeds een team op maat samengesteld onder leiding van één van de partners die als vaste contactpersoon fungeert. 
Voor grote of complexe opdrachten wordt steeds een team op maat samengesteld onder leiding van één van de partners die als vaste contactpersoon fungeert. 
 
 
Alle teamleden hebben een stevige opleiding genoten en beschouwen permanente vorming als een evidentie. Het team omvat zowel juristen als economisten. Meerdere medewerkers zijn als gecertificeerd fiscaal accountant erkend door het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA). Als middelgroot kantoor combineren we het beste van twee werelden. Ons team is voldoende groot om waarborgen en engagementen inzake flexibiliteit, snelheid en competenties te kunnen bieden. Tegelijkertijd zijn we voldoende klein om bureaucratie en hiërarchie te kunnen vermijden. Het engagement op cliënten en hun project is groot. De partners en senior adviseurs zijn rechtstreeks aanspreekbaar en actief betrokken. 
 
Alle teamleden hebben een stevige opleiding genoten en beschouwen permanente vorming als een evidentie. Het team omvat zowel juristen als economisten. Meerdere medewerkers zijn als gecertificeerd fiscaal accountant erkend door het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA). Als middelgroot kantoor combineren we het beste van twee werelden. Ons team is voldoende groot om waarborgen en engagementen inzake flexibiliteit, snelheid en competenties te kunnen bieden. Tegelijkertijd zijn we voldoende klein om bureaucratie en hiërarchie te kunnen vermijden. Het engagement op cliënten en hun project is groot. De partners en senior adviseurs zijn rechtstreeks aanspreekbaar en actief betrokken. 
 
 
 
Van startups tot uit de kluiten gewassen bedrijven, telkens staan we onze cliënten bij volgens hun noden en behoeften. Van idee tot exit, van eerste investering tot strategische overname, … vanuit onze expertise adviseren en begeleiden we u graag. Daarbij houden we zowel de onderneming als de ondernemers in het vizier. Het ontwikkelen van een financiële lange termijn visie voor de onderneming én de ondernemers is het doel. 

Onze cliënten zijn ondernemers
en ondernemingen. 

Van startups tot uit de kluiten gewassen bedrijven, telkens staan we onze cliënten bij volgens hun noden en behoeften. Van idee tot exit, van eerste investering tot strategische overname, … vanuit onze expertise adviseren en begeleiden we u graag. Daarbij houden we zowel de onderneming als de ondernemers in het vizier. Het ontwikkelen van een financiële lange termijn visie voor de onderneming én de ondernemers is het doel. 
 
 
We hebben een ruime ervaring in de juridische en fiscale, financiële en boekhoudkundige adviesverlening aan vzw’s, stichtingen en diverse publiekrechtelijke rechtspersonen. We zijn vertrouwd met de specifieke maatschappelijke, juridische en financiële context waarin zij opereren.
 
We hebben een ruime ervaring in de juridische en fiscale, financiële en boekhoudkundige adviesverlening aan vzw’s, stichtingen en diverse publiekrechtelijke rechtspersonen. We zijn vertrouwd met de specifieke maatschappelijke, juridische en financiële context waarin zij opereren.
 
 
 
We geven niet alleen advies, maar we staan ook in voor de praktische uitwerking en implementatie ervan. Een sleutelelement in onze aanpak is de kruisbestuiving tussen de verschillende teams van specialisten. Daarbij zijn we geen academici maar doeners. We verliezen nooit de bredere context, het juridisch kader en de theoretische grondslagen uit het oog, maar onze ambitie is om u antwoorden te geven. Het doel is om werkbare oplossingen aan te reiken. Dit doen we in een duidelijke taal. Pertinent en helder. 

Adviseren en uitwerken, pragmatisch en theoretisch onderbouwd. 

We geven niet alleen advies, maar we staan ook in voor de praktische uitwerking en implementatie ervan. Een sleutelelement in onze aanpak is de kruisbestuiving tussen de verschillende teams van specialisten. Daarbij zijn we geen academici maar doeners. We verliezen nooit de bredere context, het juridisch kader en de theoretische grondslagen uit het oog, maar onze ambitie is om u antwoorden te geven. Het doel is om werkbare oplossingen aan te reiken. Dit doen we in een duidelijke taal. Pertinent en helder. 
 

Kunnen wij op dit vlak iets betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons.

Contacteer ons